Subversion på 30 sekunder

For nemt at kunne holde styr på filerne, når man er flere der arbejder på et projekt, kan man med fordel benytte sig af et versionsstyringssystem. Subversion (SVN) er et system, der på mange måder minder om CVS, men dog er blevet forbedret på en række punkter.

1. Først hentes projektet med de nyeste filer hjem:
    $ svn checkout HOST

2. Nu kan du rette i en eller flere filer. Når du er færdig, udfør så:
    $ svn commit -m "en beskrivelse"

3. For at få de nyeste filer fra serveren udføres:
    $ svn update

4. Hvis du har lavet en ny fil, der skal med i versionsstyringen, så udfør:
    $ svn add FILNAVN

5. For at flytte, kopiere eller slette en fil skal nedestående kommandoer benyttes:
    $ svn move FILNAVN NYTFILNAVN
    $ svn copy FILNAVN NYTFILNAVN
    $ svn delete FILNAVN

6. Der er hurtig adgang til hjælp med denne kommando:
    $ svn help

Der findes mange flere kommandoer, men de overstående er nok i første omgang, ellers kig i Version Control with Subversion, der er en rigtig god bog om Subversion. Det kan anbefales først at læse den hurtige gennemgang.

Hvis du gerne vil have en grafisk brugerflade, kan RapidSVN (Windows, Linux) eller TortoiseSVN (Windows) benyttes.